Kontakt

Forum

Podstawowym narzędziem komunikacji z członkami Komisji Szybowcowej AP jest Forum. Mamy nadzieję, że pozwoli to zbudować transparentny obraz działalności KS. Liczymy także na to, że dzięki Forum uda nam się zaangażować szerszą grupę osób w merytoryczną prace na rzecz naszego środowiska.

Poczta elektroniczna

Oprócz komunikacji na Forum, można także napisać do nas na adres komisja@szybowce.pl.
Korespondencja wysłana na ten adres trafi do wszystkich członków KS.

Adres do korespondencji

Komisja Szybowcowa
Aeroklub Polski
ul. 17 Stycznia 39  
00-906 Warszawa